Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.  a Zákonom o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

  • vedenie peňažného denníka,
  • vedenie pokladničnej knihy,
  • evidencia vydaných/prijatých faktúr,
  • evidencia DPH,
  • zostavenie účtovnej závierky,
  • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO.