Komplexné riešenie pre Vašu spoločnosť

Prichádzame k Vám s ponukou na spoluprácu v oblasti vedenia účtovníctva, miezd a účtovného a daňového poradenstva pre právnické a fyzické osoby. Našim cieľom je zastúpiť ekonomické oddelenie Vašej spoločnosti, odbremeniť Vás od nutnosti orientovať sa v zložitej spleti neustále sa meniacich zákonov v oblasti účtovníctva, daní, sociálneho a zdravotného poistenia ako aj ostatných ekonomických zákonov a predpisov. Preto ponúkame svojim klientom komplexné účtovnícke služby, od konzultácie problémov až po zostavenie závierky a daňového priznania. Kladieme dôraz na individuálny prístup ku klientovi, na základe jeho požiadaviek a potrieb, účtovníctvo nastavujeme individuálne pre každého klienta a prispôsobujeme ho jeho potrebám a činnosti.