Ceny

Našim cieľom je vytvoriť obojstranne výhodné podmienky vzájomnej spolupráce. Preto ku každému dopytu po našich službách pristupujeme individuálne podľa požiadaviek klienta. Cena je stanovená na základe vzájomnej dohody zúčastnených strán, kontaktujte nás ohľadom vypracovania cenovej ponuky.