Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd a personalistiky v súlade s platnou legislatívou /Zákonník práce, Zákon o sociálnom zabezpečení, Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov/.

 

  • vyhotovenie pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov,
  • výpočet miezd podľa evidencie dochádzky,
  • vedenie mzdových listov,
  • spracovanie mesačných výkazov do poisťovní,
  • vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane,
  • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
  • vedenie evidenčného listu dôchodkového poistenia.