Účtovné a ekonomické poradenstvo

Neustále sa meniaca legislatíva kladie vysoké nároky na riadenie podniku a vedenie účtovníctva. Preto si Vám dovoľujeme ponúknuť aj tieto naše ďalšie služby.

 

  • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní, na zmeny v legislatíve,
  • registrácia daňových subjektov na daňovom úrade,
  •  zabezpečovanie komunikácie so správcom dane ,
  • zastupovanie v daňovom konaní na základe splnomocenstva,
  • administratívne práce,
  • spracovanie štatistických výkazov,
  • ďalšie služby podľa potrieb klienta.